تعداد: 144
پرفروش ترین ها:
 • Additional Info
  • نام : آرین
  • سایز : 60×30
  • رنگ : قهوه ای, بژ
  • نوع : کف
  • برند : عقیق
  • محل استفاده : اتاق, آشپزخانه, حمام, سالن, سرویس, فضاهای فانتزی
  • نوع طرح : رتوکالر
  • نوع لعاب : مات
  • برجستگی : فلت
  • سال تولید : 91
 • Additional Info
  • نام : آپولون
  • سایز : 60×60
  • رنگ : کرم, شکلاتی
  • نوع : کف
  • برند : عقیق
  • محل استفاده : اتاق, آشپزخانه, حمام, سالن, سرویس, فضاهای فانتزی
  • نوع طرح : دیجیتال
  • نوع لعاب : ترانس
  • برجستگی : فلت
  • سال تولید : 93
 • Additional Info
  • نام : آندلوس
  • سایز : 60×30
  • رنگ : طوسی, بژ, شکلاتی
  • نوع : کف
  • برند : عقیق
  • محل استفاده : اتاق, آشپزخانه, حمام, سالن, سرویس, فضاهای فانتزی
  • نوع طرح : دیجیتال
  • نوع لعاب : ترانس
  • برجستگی : فلت
  • سال تولید : 91
 • Additional Info
  • نام : الوین
  • سایز : 50×50
  • رنگ : کرم
  • نوع : کف
  • برند : عقیق
  • محل استفاده : اتاق, آشپزخانه, حمام, سالن, سرویس, فضاهای فانتزی
  • نوع طرح : دیجیتال
  • نوع لعاب : مات
  • برجستگی : فلت
  • سال تولید : 94
 • Additional Info
  • نام : یامی
  • سایز : 60×30
  • رنگ : قهوه ای
  • نوع : دیوار
  • برند : عقیق
  • محل استفاده : آشپزخانه, سرویس
  • نوع طرح : دیجیتال
  • نوع لعاب : مات
  • برجستگی : رستیک
  • سال تولید : 92
 • Additional Info
  • نام : یسنا
  • سایز : 90×45
  • رنگ : کرم
  • نوع : کف
  • برند : عقیق
  • محل استفاده : اتاق, آشپزخانه, حمام, سالن, سرویس, فضاهای فانتزی
  • نوع طرح : دیجیتال
  • نوع لعاب : ترانس
  • برجستگی : فلت
  • سال تولید : 91
 • Additional Info
  • نام : اورانوس
  • سایز : 60×30
  • رنگ : کرم تیره, کرم روشن, بژ تیره, بژ روشن
  • نوع : دیوار
  • برند : عقیق
  • محل استفاده : اتاق, آشپزخانه, حمام, سالن, سرویس, فضاهای فانتزی
  • نوع طرح : دیجیتال
  • نوع لعاب : ترانس
  • برجستگی : فلت
  • سال تولید : 92
 • Additional Info
  • نام : یونیک
  • سایز : 75×25
  • رنگ : کرم, قهوه ای
  • نوع : دیوار
  • برند : عقیق
  • محل استفاده : آشپزخانه, حمام, سرویس, فضاهای فانتزی
  • نوع طرح : دیجیتال
  • نوع لعاب : مات
  • برجستگی : فلت
  • سال تولید : 94
 • Additional Info
  • نام : ماهان سوها
  • سایز : 75×25
  • رنگ : کرم, قهوه ای
  • نوع : دیوار
  • برند : عقیق
  • محل استفاده : آشپزخانه, حمام, سالن, سرویس, فضاهای فانتزی
  • نوع طرح : دیجیتال
  • نوع لعاب : ترانس
  • برجستگی : رستیک
  • سال تولید : 93