تعداد: 144
پرفروش ترین ها:
 • Additional Info
  • نام : فابریک
  • سایز : 60×30
  • رنگ : طوسی, خاکستری, کرم, کرم تیره, قهوه ای
  • نوع : دیوار
  • برند : عقیق
  • محل استفاده : آشپزخانه, حمام, سالن, سرویس, فضاهای فانتزی
  • نوع طرح : دیجیتال
  • نوع لعاب : مات
  • برجستگی : فلت
  • سال تولید : 95
 • Additional Info
  • نام : آریانا
  • سایز : 90×30
  • رنگ : قهوه ای, بژ, گردویی
  • نوع : دیوار
  • برند : عقیق
  • محل استفاده : اتاق, آشپزخانه, حمام, سالن, سرویس, فضاهای فانتزی
  • نوع طرح : دیجیتال
  • نوع لعاب : مات
  • برجستگی : فلت
  • سال تولید : 95
 • Additional Info
  • نام : آلبینو
  • سایز : 50×50
  • رنگ : سفید
  • نوع : کف
  • برند : عقیق
  • محل استفاده : اتاق, آشپزخانه, حمام, سالن, سرویس, فضاهای فانتزی
  • نوع طرح : دیجیتال
  • نوع لعاب : ترانس
  • برجستگی : فلت
  • سال تولید : 95
 • Additional Info
  • نام : ایوان
  • سایز : 90×45
  • رنگ : طوسی
  • نوع : دیوار
  • برند : عقیق
  • محل استفاده : اتاق, آشپزخانه, حمام, سالن, فضاهای فانتزی
  • نوع طرح : دیجیتال
  • نوع لعاب : مات
  • برجستگی : فلت
  • سال تولید : 94
 • Additional Info
  • نام : سیدنی
  • سایز : 60×30
  • رنگ : کرم روشن
  • نوع : دیوار
  • برند : عقیق
  • محل استفاده : آشپزخانه, حمام, سرویس, فضاهای فانتزی
  • نوع طرح : دیجیتال
  • نوع لعاب : مات
  • برجستگی : رستیک
  • سال تولید : 94
 • Additional Info
  • نام : هیون
  • سایز : 50×50
  • رنگ : کرم, کرم تیره, کرم روشن, کرم شکلاتی, کرم سبز
  • نوع : کف
  • برند : عقیق
  • محل استفاده : اتاق, سالن, فضاهای فانتزی
  • نوع طرح : دیجیتال
  • نوع لعاب : ترانس
  • برجستگی : فلت
  • سال تولید : 94
 • Additional Info
  • نام : ابونیس
  • سایز : 50×50
  • رنگ : قهوه ای
  • نوع : کف
  • برند : عقیق
  • محل استفاده : اتاق, سالن, فضاهای فانتزی
  • نوع طرح : دیجیتال
  • نوع لعاب : ترانس
  • برجستگی : فلت
  • سال تولید : 94
 • Additional Info
  • نام : المپیا
  • سایز : 50×50
  • رنگ : قهوه ای
  • نوع : کف
  • برند : عقیق
  • نوع طرح : دیجیتال
  • نوع لعاب : ترانس
  • برجستگی : فلت
  • سال تولید : 94
 • Additional Info
  • نام : ژولیوس
  • سایز : 90×45
  • رنگ : کرم تیره, کرم روشن
  • نوع : دیوار
  • برند : عقیق
  • محل استفاده : اتاق, آشپزخانه, حمام, سالن, سرویس, فضاهای فانتزی
  • نوع طرح : دیجیتال
  • نوع لعاب : ترانس
  • برجستگی : فلت
  • سال تولید : 94