تعداد: 144
پرفروش ترین ها:
 • Additional Info
  • نام : آتنا
  • سایز : 60×30
  • رنگ : کرم, قهوه ای
  • نوع : دیوار
  • برند : عقیق
  • محل استفاده : آشپزخانه, حمام, سرویس
  • نوع طرح : دیجیتال
  • نوع لعاب : ترانس
  • برجستگی : رستیک
  • سال تولید : 95
 • Additional Info
  • نام : استلا
  • سایز : 60×30
  • رنگ : کرم, قهوه ای
  • نوع : دیوار
  • برند : عقیق
  • محل استفاده : آشپزخانه, حمام, سرویس
  • نوع طرح : دیجیتال
  • نوع لعاب : ترانس
  • برجستگی : فلت
  • سال تولید : 95
 • Additional Info
  • نام : اسلش صبا
  • سایز : 60×30
  • رنگ : کرم, قهوه ای
  • نوع : دیوار
  • برند : عقیق
  • محل استفاده : آشپزخانه, حمام, سرویس
  • نوع طرح : دیجیتال
  • نوع لعاب : ترانس
  • برجستگی : رستیک
  • سال تولید : 95
 • Additional Info
  • نام : رونیکا
  • سایز : 60×30
  • رنگ : کرم, قهوه ای
  • نوع : دیوار
  • برند : عقیق
  • محل استفاده : آشپزخانه, حمام, سرویس
  • نوع طرح : دیجیتال
  • نوع لعاب : ترانس
  • برجستگی : فلت
  • سال تولید : 95
 • Additional Info
  • نام : روژینا
  • سایز : 60×30
  • رنگ : کرم, کرم تیره, کرم روشن, کرم سبز, قهوه ای, آبی, سبز
  • نوع : دیوار
  • برند : عقیق
  • محل استفاده : آشپزخانه, حمام, سرویس
  • نوع طرح : دیجیتال
  • نوع لعاب : ترانس
  • برجستگی : فلت
  • سال تولید : 95
 • Additional Info
  • نام : رامینا
  • سایز : 60×30
  • رنگ : کرم, قهوه ای
  • نوع : دیوار
  • برند : عقیق
  • محل استفاده : آشپزخانه, حمام, سرویس
  • نوع طرح : دیجیتال
  • نوع لعاب : ترانس
  • برجستگی : فلت
  • سال تولید : 95
 • Additional Info
  • نام : نادیا
  • سایز : 60×30
  • رنگ : کرم
  • نوع : دیوار
  • برند : عقیق
  • محل استفاده : آشپزخانه, حمام, سرویس
  • نوع طرح : دیجیتال
  • نوع لعاب : ترانس
  • برجستگی : فلت
  • سال تولید : 95
 • Additional Info
  • نام : کیمیا
  • سایز : 60×30
  • رنگ : کرم, قهوه ای
  • نوع : دیوار
  • برند : عقیق
  • محل استفاده : آشپزخانه, حمام, سرویس
  • نوع طرح : دیجیتال
  • نوع لعاب : ترانس
  • برجستگی : فلت
  • سال تولید : 95
 • Additional Info
  • نام : کارا
  • سایز : 60×30
  • رنگ : کرم, قهوه ای, قهوه ای تیره, قهوه ای روشن, آبی, آبی تیره, آبی روشن, صورتی, صورتی تیره, صورتی روشن, بنفش, بنفش تیره, بنفش روشن
  • نوع : دیوار
  • برند : عقیق
  • محل استفاده : اتاق, آشپزخانه, حمام, سالن, سرویس, فضاهای فانتزی
  • نوع طرح : دیجیتال
  • نوع لعاب : مات
  • برجستگی : فلت
  • سال تولید : 95